google-site-verification=d9mA91zHjDmx-8rWj2QmDhofCYihXi0N_WabBrS7xEI
منو دسترسی
پروژه های نصب شده

نمونه پروژه های نصب شده

سیستم قطع خودکار گاز حساس به امواج زلزله

نام آلبوم:مجتمع مسکونی، اداری،تجاری
تعداد تصاویر:240
نام آلبوم:کارخانجات و شرکت های خصوصی
تعداد تصاویر:122
نام آلبوم:بیمارستان و کلینیک
تعداد تصاویر:10
نام آلبوم:سازمان های دولتی
تعداد تصاویر:57

نمونه پروژه های نصب شده

سیستم قطع خودکار گاز حساس به نشت گاز شهری

نام آلبوم:مجتمع مسکونی، اداری، تجاری
تعداد تصاویر:42
نام آلبوم:کارخانجات و شرکت های خصوصی
تعداد تصاویر:11
نام آلبوم:سازمان های دولتی
تعداد تصاویر:30
افزودن ماژول جدید
0%

سبد خرید